Giriş Yap Üye Ol
Sepetim
Sepetinizde ürün bulunamadı...

Kargo {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum | number:2) }} TL

Ürünler {{ (sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL

Toplam {{ (sepetAltBilgi | map:'fiyat' | sum)+(sepetUrunler | map:'adet*tutar' | sum) | number:2}} TL

Kişisel Verilerin Korunması

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Tekkart” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Gizlilik Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Tekkart tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz müşterilerimizi bilgilendirmektir.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Tekkart tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi web sitesinin işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinin (“Müşteri”) çerezlerin (cookie) kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

İşbu Gizlilik Politikası ile,

Ne tür kişisel verilerinizin toplandığının açıklanması,
Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığının açıklanması,
İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin belirtilmesi,
Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması,
amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

Tekkart’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Tekkart’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.- 8360457894

Adres : İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli Teknopark Sokak No: 1/207 Başakşehir-İstanbul

Tel : (+90) 850 480 46 06

E-posta : [email protected]

2- Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Tekkart’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir. Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;
Web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Tekkart’ın Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
Sipariş takibinin yapılması,
Müşteri’ye ürün/ürünlerin gönderilmesi,
Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması,
Satış sonrası Müşteri’ye destek verilebilmesi,
Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilme yapılması, Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
Web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
Web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Ayrıca, Şirket mobil ya da web uygulamalarında kullanılan çerez ya da benzer formatlar aşağıda sayılan amaçlar nedeni ile kullanılmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgilendirme sitede yer alan ‘Çerez Bilgilendirme Metni’nde’ detaylı olarak izah edilmiştir. Çerez kullanımı ile;

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
Web sitesi ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi, Daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği diğer hizmet ve ürünler hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi,
Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,
amacındayız.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amacı’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak ;

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,
Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,
Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,
Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,
E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),
çerçevesinde aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile Müşteri Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amacı’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Tekkart tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Tekkart’ın ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Tekkart söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Müşteri’ler web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

7- Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Tekkart kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Tekkart olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Tekkart Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen Müşteri’lerimize ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Tekkart tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Tekkart kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

8- Gizlilik Politikası ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. işbu Gizlilik Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak Tekkart’ın kamuya açık web sitesine/mobil uygulamasına konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası ile Müşteri Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz.

Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Müşteri Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Tekkart”) tarafından Tekkart’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Tekkart kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur.


1. Toplanan Kişisel Veriler

Tekkart tarafından toplanan kişisel verileriniz Tekkart ile hukuki ilişkiniz kapsamında paylaştığınız verileriniz, İletişim, Finansal, Konum, İşlem Güvenliği, Talep/ Şikayet Yönetimi, İşlem, muhasebe kategorilerinde sınıflandırılmıştır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Tekkart herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez. Bu gibi verileri paylaşmanızı da istemiyoruz. Tekkart ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

a. Tekkart tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi kapsamında;

   · Tekkart ile kurmuş olduğunuz sözleşmenin ifası
   · Sözleşmenin diğer süreçlerinin takibi
   · Sözleşme kapsamındaki işlemlerde kullanılacak doküman ve materyallerin teslimi

b. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında;

c. Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi, kullanıcı deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası ve bu kapsamda Tekkart tarafından anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, hedefleme, yeniden pazarlama (on-site remarketing),reklam yapılması,

d. Satış, pazarlama ve optimizasyon süreçlerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için planlanması ve icrası

e. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

   · Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
   · Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
   · Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
   · Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi
   · Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi

f. Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

   · Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   · Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası    · Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
   · Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
   · Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesig. Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
   · Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
   · Hukuk işlerinin takibi
   · İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   · Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   · Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
   · Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
   · İş güvenliği süreçlerinin planlaması ve icrası


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Tekkart tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Tekkart’ın erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. maddesinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir: Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması
Verdiğiniz kişisel bilgilerin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması


4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Tekkart tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde detayları verilen amaçlarla ve 3. maddede belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak Kanun'un 8. maddesi uyarınca yurt içindeki iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Tekkart Gizlilik Politikası uyarınca [email protected] adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tekkart talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Tekkart’ın işbu Müşteri Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için ana sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Tekkart” veya “Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun ile Tekkart Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,


1.Kişisel Verilerin Alınan Hizmet Çerçevesinde 3.Kişilerle Paylaşılması Gerekçeleri

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan Tekkart iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,

Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,

E-ticaret hizmetinin sunulması (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil),

Müşteri hizmetleri, destek talep ve faaliyetlerinde kullanılması,

çerçevesinde Tekkart tarafından aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

2.Toplanan Kişisel Veriler ve İşlenme Gerekçeleri

Müşteri’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, tc kimlik numarası adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Tekkart’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.


Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

Tekkart veya iş ortağı web sitelerinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,


3.İşlenen Verilerin Müşteri İlişkileri Çerçevesinde Kullanılması

a. Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için sizinle iletişime geçebilmesi,

b. Satış faturanızın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) gönderiminin sağlanması,

c. Sipariş takibinin yapılması,

d. Sipariş ettiğiniz ürün/ürünlerin gönderilmesi,

e. Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili size bilgi veriminin sağlanması,

f. Satış sonrası destek hizmetinin sağlanması,

g. Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için, müşterilerimizin haberdar edilmesi,

h. Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

i. Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

j. Web sitesini ve/veya pazaryeri altyapısını analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

k. Web sitesinin ve/veya pazaryeri altyapısının işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

l. Web sitesine ve/veya pazaryeri altyapısına yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,


4.İşlenen Verilerin Hukuki Gerekçeleri

Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Tekkart’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Tekkart’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.


5.Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Tekkart’ın müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Tekkart’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.- 8360457894

Adres : İkitelli OSB Mahallesi YTÜ İkitelli Teknopark Sokak No: 1/207 Başakşehir-İstanbul

Tel : (+90) 850 480 46 06

E-posta : [email protected]

İşbu Müşteri Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“Tekkart” veya “Şirket”) tarafından, site üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie) ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Site çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Tekkart’ın Site’sini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.
Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.
Site’de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.
Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Tekkart tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Çerez Kullanım Amacımız

Tekkart olarak çerez (cookie) kullanımı ile;

   · Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
   · Tekkart Site’si ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Site’yi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
   · Site üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
   · İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
   · Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
   · Tekkart Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşteri’lerin ilgilenebileceği Tekkart ürünleri hakkında Müşteri’lere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
   · Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
   · Müşterileri’lere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,
   · Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
   · Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Tekkart tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi,
amacındayız.


Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Kullanılan çerez türleri ile söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;
   · Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan Oturum Çerezleri,
   · Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,
   · Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,
   · Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.


Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site’yi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.
Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "Çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari : Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Müşteri Aydınlatma Metni’nde ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize mail yolu ile ya da şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Tekkart söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.
İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Tekkart olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için Site’mizi düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.
Çerezleri Kullanımına Dair Genel Bilgilendirme
Çerezler web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyalarıdır. Çerezler bir programı çalıştırmak ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırmak gibi amaçlarla kullanılamaz. Her çerez sadece bir kullanıcıya atanmıştır ve sadece atayan sunucu tarafından okunabilir.
Çerez kullanımının özel faydalarından biri web sitesi ziyaretlerinizde size zaman kazandırmasıdır. Söz gelimi; Tekkart web sitesine ve/veya servislerine üye olduğunuzda siteyi ya da servislerle ilgili sayfaya bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak giriş yapmanızı sağlamak amacıyla sisteminize kaydedilen çerezlerden yararlanılır. Bu şekilde bazı bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde özelleştirdiğiniz kullanım alanlarından faydalanabilirsiniz.
Çerezleri kullanma ya da kullanmama tercihi tamamen size aittir. Web tarayıcıları genellikle varsayılan olarak çerezleri otomatik kabul edecek şekilde programlanmıştır. Eğer çerezleri pasif hale getirmek istiyorsanız bu işlemi web tarayıcınızın ilgili ayarlarını özelleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Çerezleri kullanmama tercihi yaparsanız, Tekkart tarafından sunulan interaktif servislerden tam olarak faydalanamayabilirsiniz.

Tekkart Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.